ng masang catandunganon ang pangunahing dahilan ng pagpapakahusay ng